Home

Basics
Meet people
To ask for the way
Travelling
Date someone
Eating and drinking
Shopping
Numbers, Date, Time
Parts of the body
Colors
Important verbs
I, you, he ..
My, your, his ..
This ..
Who? What?
Prepositions

Vocabulary trainer

1. Language
2. Language

No audiofiles?
Downloads
Links

Imprint
Privacy policy
 

Eating and drinking

I`m hungry. - Jestem głodny (m) / głodna (f).I`m thirsty. - Chce mi się pić.Would you like to eat / drink something? - Czy chciałbyś (m) / chciałabyś (f) coś zjeść / się czegoś napić?Enjoy your meal! - Smacznego!Cheers! - Na zdrowie!Do you like your meal? - Smakuje Ci to?Thanks, it tastes very good. - Dziękuję, to smakuje bardzo dobrze.Did you like your meal? - Czy smakowało Ci jedzenie?It is / was tasty! - To jest / było pyszne!It doesn`t taste good. / It didn`t taste good. - To mi nie smakuje./ To mi nie smakowało.I don`t like .. - Nie lubię...Would you like to eat / drink something more? - Czy chciałbyś coś jeszcze zjeść / jeszcze czegoś się napić?Yes, with pleasure! - Tak, chętnie.No, thank you. I`ve had enough. - Nie, dziękuję. Jestem najedzony (m) / najedzona (f).Would you like to cook with me today? - Ugotujemy coś dzisiaj razem?Would you like to have breakfast / lunch / supper with me? - Zjemy wspólnie śniadanie/ obiad/ kolację?What`s for breakfast / lunch/ supper today? - Co jest dzisiaj na śniadanie/ na obiad / na kolację?Would you give me the .. please? - Czy mógłbyś mi podać...?New words

breakfast - śniadaniefor breakfast - na śniadanielunch - obiadfor lunch - na obiaddinner - kolacjafor dinner - na kolację