Home

Basics
Meet people
To ask for the way
Travelling
Date someone
Eating and drinking
Shopping
Numbers, Date, Time
Parts of the body
Colors
Important verbs
I, you, he ..
My, your, his ..
This ..
Who? What?
Prepositions

Vocabulary trainer

1. Language
2. Language

No audiofiles?
Downloads
Links

Imprint
Privacy policy
 

Date someone

Would you like to go out today? - Chciałbyś (m) / chciałabyś (f) dzisiaj gdzieś wyjść?With pleasure! - tak, chętnie!I would like to invite you to the cinema / to the theater / to the opera / to the restaurant / for lunch / to my place. - Chciałbym (m) / Chciałabym (f) Cię zaprosić do kina / do teatru / do opery / do restauracji / na obiad / do siebie.Would you like to have dinner with me this evening? - Chciałbyś (m) / Chciałabyś (f) zjeść dzisiaj wieczorem ze mną kolację?Of course! - Bardzo chętnie!I don`t know yet. - Jeszcze nie wiem.I`m sorry but i already have plans for tonight. - Przykro mi, ale mam już plany na dzisiejszy wieczór.I`m sorry, but i don`t have time today. - Przykro mi, ale dzisiaj nie mogę.Would you like to go have a beer? - Chciałbyś (m) / Chciałabyś (f) pójść na piwo?I would prefer to .. - Wolałbym (m) / wolałabym... (f)Tonight i have a party at my place. Would you like to come? - Robię dzisiaj w domu imprezę, chciałbyś / chciałabyś przyjść?Of course! - Jasne!We could do something together today. - Moglibyśmy porobić coś dzisiaj razem.When / Where do we meet? - Kiedy / Gdzie się spotkamy?We meet .. - Spotkamy się...Do we meet again? - Spotkamy się jeszcze?I`ll pick you up. - Odbiorę Cię. / Przyjadę po Ciebie.I`ll take you home. - Odwiozę Cię do domu.New words

cinema - kinotheater - teatropera - operamuseum - muzeumdisco - dyskotekaparty - imprezarestaurant - restauracjabar - knajpa/ bar