Home

Basics
Meet people
To ask for the way
Travelling
Date someone
Eating and drinking
Shopping
Numbers, Date, Time
Parts of the body
Colors
Important verbs
I, you, he ..
My, your, his ..
This ..
Who? What?
Prepositions

Vocabulary trainer

1. Language
2. Language

No audiofiles?
Downloads
Links

Imprint
Privacy policy
 

Meet people

What is your name? - Jak się nazywasz? / Jak masz na imię?My name is .. - Nazywam się .. / Mam na imię ..I would like to introduce myself - Chciałbym (m) / Chciałabym (f) się przedstawić.I would like to introduce my girlfriend / my boyfriend / my friend. - Chciałbym (m) / Chciałabym (f) Ci przedstawić moją dziewczynę / mojego chłopaka / moich znajomych.Where are you from? - Skąd pochodzisz? / Skąd jesteś?I am from Germany. - Pochodzę z Niemiec. / Jestem z Niemiec.How old are you? - Ile masz lat?I am 20 years old. - Mam 20 lat.Nice to meet you! - Miło Cię poznać!Do you speak German / Polish / English? - Mówisz po niemiecku /polsku/ angielsku?Did you understand? - Zrozumiałeś (m)?/ Zrozumiałaś (f)?I understood. - Zrozumiałem (m)./ Zrozumiałam (f).I didn`t understand. - Nie zrozumiałem (m). / Nie zrozumiałam (f).Could you please speak more slowly. - Czy mógłbyś (m) / mogłabyś (f) mówić wolniej?Could you please repeat that? - Czy mógłbyś (m) / mogłabyś (f) to powtórzyć?How do you say / call that in Polish? - Jak to się nazywa po polsku?Are you a pupil / student? - Jesteś uczniem / uczennicą / studentem / studentką?What do you do? - Kim jesteś z zawodu?Where do you work? - Gdzie pracujesz?How are you? - Jak się masz?Thanks i`m fine. How about you? - Dziękuję, dobrze. A Ty?