Home

Basics
Meet people
To ask for the way
Travelling
Date someone
Eating and drinking
Shopping
Numbers, Date, Time
Parts of the body
Colors
Important verbs
I, you, he ..
My, your, his ..
This ..
Who? What?
Prepositions

Vocabulary trainer

1. Language
2. Language

No audiofiles?
Downloads
Links

Imprint
Privacy policy
 

Travelling by car

road - drogaexpressway - droga szybkiego ruchumotorway - autostradaexit - zjazdslip road - wjazdservice area - parking z restauracjąparking area - parkingattended / unattended parking area - parking strzeżony / parking niestrzeżonytraffic sign - znak drogowytraffic lights - światłastop at the traffic lights - zatrzymać się na światłachcrosswalk - pasybreak - przerwabreakdown - uszkodzenie/ awariaaccident - wypadekspeed - prędkośćto exceed the speed limit - przekroczyć prędkość