Home

Basics
Meet people
To ask for the way
Travelling
Date someone
Eating and drinking
Shopping
Numbers, Date, Time
Parts of the body
Colors
Important verbs
I, you, he ..
My, your, his ..
This ..
Who? What?
Prepositions

Vocabulary trainer

1. Language
2. Language

No audiofiles?
Downloads
Links

Imprint
Privacy policy
 

Travelling by bus and train

bus station - dworzec autobusowy (PKS)station - dworzec kolejowy (PKP)platform - perontrack - torfast train - pociąg pośpiesznyticket office - kasa biletowaticket - biletdiscount - zniżkaluggage locker - skrytka bagażowaWhere is the station / bus station located? - Gdzie znajduje się dworzec kolejowy/ dworzec autobusowy?Where is the station / bus station? - Gdzie jest dworzec kolejowy/ dworzec autobusowy?How do i get to the station? - Jak dostanę się do dworca?One ticket to Warsaw, please. - Poproszę bilet do Warszawy.Two tickets for the fast train to Wrocław, please. - Poproszę dwa bilety na pociąg pośpieszny do Wrocławia.When does the next train to Krakow leave? - Kiedy odjeżdża następny pociąg do Krakowa?From which platform / track does the train leave? - Z którego peronu / toru odjeżdża pociąg?The train leaves from track two on platform three. - Pociąg odjeżdża z toru drugiego przy peronie trzecim.Can tickets be reservered? - Czy jest rezerwacja biletów?Is there a discount for pupils / students? - Czy jest zniżka dla uczniów/ studentów?Where are the luggage lockers? - Gdzie znajdują się skrytki bagażowe?