Home

Basics
Meet people
To ask for the way
Travelling
Date someone
Eating and drinking
Shopping
Numbers, Date, Time
Parts of the body
Colors
Important verbs
I, you, he ..
My, your, his ..
This ..
Who? What?
Prepositions

Vocabulary trainer

1. Language
2. Language

No audiofiles?
Downloads
Links

Imprint
Privacy policy
 

Directions

to the right - W prawo.on the right - Po prawej stronie.to the left - W lewo.on the left - Po lewej stronie.straight ahead - Prosto.Where is the pharmacy? - Gdzie jest apteka?The pharmacy is beside the school. - Apteka jest koło szkoły.Go straight ahead and turn to the right at the next crossroad. - Proszę iść prosto i na najbliższym skrzyżowaniu skręcić w prawo.The railway station is nearby. - Dworzec kolejowy jest blisko/ niedaleko.The bus terminal is far away. - Dworzec autobusowy jest daleko.